212

Курсове


1537

Курсисти


638

Издадени свидетелства


899

Издадени удостоверения

За нас

Представяме на Вашето внимание Център за професионално обучение към Федерацията на научно-техническите съюзи (ФНТС) в България с Лицензия № 200312074/ 15.10.2003 от НАПОО. Предлагаме курсове по 212 професии и специалности в следните основни направления: Стопанско управление и администрация, Техника, Производство и преработка, Архитектура и строителство, Услуги за личността, Социални услуги и др. Лектори са изявени специалисти с богат педагогически опит от Софийски университет „Св. Климент Охридски“, ГД ГВА, ВА "Г. С. Раковски", УНСС, НБУ, Медицински университет – София, Химикотехнологичен и металургичен университет – София, Технически университет – София, Академия на МВР, както и преподаватели представители от нашите съюзи членове. ФНТС обединява 19 национални сдружения - научно-технически съюзи /НТС/ и 33 териториални сдружения - ТС на НТС, в които членуват над 15000 специалисти от цялата страна. ФНТС е съучредител и член на Световната федерация на инженерните организации (WFEO). ФНТС членува и в Европейската федерация на националните инженерни асоциации (FEANI). Федерацията на научно-техническите съюзи в България /ФНТС/ работи активно и целенасочено за подпомагане на своите членове в професионалното им развитие и утвърждаване, за стимулиране на тяхната професионална и социална реализация и за повишаване престижа на инженерната професия. ФНТС има богат опит и традиции в организирането и провеждането на професионално и специализирано обучение за служители на търговски дружества и министерства. ФНТС осъществява контакти с национални и чуждестранни организации и фирми за организиране на съвместно обучение и участие в международни проекти и програми и за успешното интегриране в програмите на Европейския съюз за обучението на възрастни. Част от профила на организацията е, че ФНТС участва в изготвяне на становища и участие с експерти в разработване на проекти на закони, правилници, наредби, програми и др. нормативни документи, свързани с развитието на науката, техниката и технологиите. ФНТС осъществява единна издателска и рекламна дейност и осигурява учебни помагала, сертификати, удостоверения, рекламни материали и други. За организиране на обучения и повече информация: тел. 02/9876329, 0878 703618, е-mail: cpofnts@gmail.com Ще се радваме да бъдем полезни!