Курс „Сервитьор-барман“

Курс „Английски език“
август 3, 2017
Обучение с ваучери
август 8, 2017

ОБУЧЕНИЕ за придобиване на професия “Сервитьор-барман”

Дати: Всеки месец

Общ брой часове: 660 учебни часа


Цена на курса: 1200лв.


Организация на обучението:

Курсовете са дневни, вечерни, през седмицата и съботно - неделни, в редовна, самостоятелна, задочна форма. Обучението в задочна и онлайн форма е достъпно в цялата страна.

Основна цел на обучението по професия Сервитьор-барман е подготовка на обучаваните за реализация в сферата на хотелиерството и ресторантьорството. В резултат на обучението по професията и специалността курсистите трябва да придобият следните професионални знания, умения и квалификация.

Курсът ще се проведе в град София, Дом на науката и техниката, ул.„Г. С. Раковски" № 108.

Знания:

 • Здравословни и безопасни условия на труд;
 • Техники за предлагане на продукта и реализиране на допълнителни услуги;
 • Технологията на ползване на поддържане; своевременно отстраняване на повреди в ресторанта и бара;
 • Социално-психологическите особености на обслужването и поведението на гостите;
 • Свойствата, суровините, времетраенето на приготвянето на ястията и на напитките и актуалните им цени;
 • Технико-експлоатационната характеристика на дейността – използване на подходящите за сервиране - температура, грамаж и визуално оформяне на ястията и на напитките;
 • Терминология на туристическото обслужване и общуване с госта;
 • Хигиенните изисквания в търговските зали, барове, общите помещения и офиси;
 • Специфичните стандарти за работа във фирмата и длъжностните характеристики на служителите;
 • Основните правила за сервиране на ястия и на напитки;
 • Стандарта за обслужване на клиента при различни начини на хранене – а-ла-карт, шведски бюфет, блок маса, ол инклузив и различните форми на банкетинг;
 • Чужд език по специалността;

Умения:

 • Вежливо поведение и акуратно обслужване на клиента;
 • Консултиране на гостите при избора на ястия и на напитки;
 • Представяне, рекламиране и презентиране на продукта;
 • Извършване на продажби и реализиране на печалба;
 • Уреждане сметката на госта при различни видове плащания – в брой, с чек, с кредитна карта, по банков път;
 • Справяне с оплаквания, жалби и рекламации на госта;
 • Текуща отчетна и статистическа дейност;
 • Спазване кодекса на труда;
 • Ползване на професионално-речевия етикет при презентиране, рекламиране и предоставяне на основни и допълнителни услуги и мероприятия;
 • Работа с компютърни системи, касов апарат и тъч скрийн;
 • Техники за спечелване на госта и превръщането му в постоянен клиент;

Изисквания към курсистите:

Завършен първи гимназиален етап (10 клас)

Документ за завършване: Курсистите разработват за всеки учебен предмет самостоятелна практическа задача и тест.

След приключване на обучението курсистите полагат Държавни изпити по теория и практика на професията. При успешно завършване получават легитимна диплома „Свидетелство за професионална квалификация“ обр. 3-54 на Министерството на науката и образованието, валидна за Р. България и Европейски съюз и придобиват професия сервитьор-барман.