Първата ни публикация

Курс „Английски език“
август 3, 2017
Курс „Сервитьор-барман“
август 8, 2017
Дизайн се нарича естетическото и ергономично комплексно свойство на дадено изображение и/или изделие на приложното изкуство и/или промишлеността. В разширен смисъл засяга и конструкцията на дадено изделие. Не бива да се бърка с пълното значение на оригиналната дума design на английски език в смисъл на (основно) проект (архитектурен, строителен или друг), план, скица, чертеж и (разширено) модел, конструкция, композиция. Видове дизайн: промишлен дизайн интериорен дизайн моден дизайн мултимедиен дизайн графичен дизайн уеб дизайнайн