Курс „Английски език“

Курс „Проверка на лица и багажи“
август 2, 2017
Курс „Сервитьор-барман“
август 8, 2017

КУРСОВЕ ЗА ОБУЧЕНИЕ ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК.

ЗАЩО ДА ИЗБЕРЕТЕ ОБУЧЕНИЕ ПРИ НАС:
  • Гарантирано качествено обучение;
  • Квалифицирани преподаватели;
  • Добре обзаведени учебни зали;
  • Мултимедийна и компютърна техника;
НИВА НА ОБУЧЕНИЕ:  Начинаещи /нива А 1, А 2, В 1/, напреднали /А 2, В 1, В2/. Нивото се определя  при започване на курса след провеждане на входящ текст. ХОРАРИУМ:  30 часа с продължителност  от един месец. ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ:  присъствена. УЧАСТНИЦИТЕ В КУРСА  ПОЛУЧАВАТ: Комплект  учебни материали, включващи учебник, тетрадка и други помощни материали. УСПЕШНО ЗАВЪРШИЛИТЕ  КУРСИСТИ ПОЛУЧАВАТ  СЕРТИФИКАТ ЗА ЗАВЪРШЕНА СТЕПЕН НА ОБУЧЕНИЕ ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК. В КУРСОВЕТЕ ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК , ОРГАНИЗИРАНИ ОТ ЦПО КЪМ ФНТС  могат да се обучават:
  • Курсисти по ОППРЧР / обучение с ваучери/;
  • Свободно набираеми кандидати.
Кой може да кандидатства за обучение по  ОППРЧР:
  • Заети лица, които са на трудов договор в предприятия, извън държавната администрация и имат средна или по-ниска степен на образование;
  • Лица, който НЕ са се възползвали от безплатни професионални и езикови обучения с ваучери по Оперативни програми“ Аз мога или Аз мога повече“;
  • Приоритетни са лица със средно или по-ниска степен на образование;
  • Съфинансирането от  в размер на 15 % от стойността на обучението, посочена в чл. 5, ал.3 на ПМС 280/2015 г. от страна на обучаемите лица.
Не е допустимо провеждане на дистанционно обучения, а САМО ПРИСЪСТВЕНИ.
Кандидати, желаещи  да се обучават в курсовете по собствено желание трябва да бъдат над 16 г. и да финансират обучението си със собствени средства.

Знанието и уменията са най-голямото Ви и най-ценното достижение .
Инвестирайте ги в качествено обучение.
РЕЗУЛТАТЪТ Е ВАЖЕН!                                  
Допълнителна информация и контакти:  
02 989 3379;
 kvvo@fnts.bg