parallax background

Курс „Проверка на лица и багажи“

Курс „Охранители“
август 2, 2017
Курс „Английски език“
август 3, 2017

Курс за работа с рентген "Проверка на лица и багажи"

  1. Цел на обучението


Придобиване на знания и умения, свързани с анализиране и интерпретиране на  рентгенови изображения, проверка с оборудване за откриване на следи от експлозиви,  ръчно претърсване на лица, багажи и вещи.

Програмата е насочена за обучение на служители, извършващи проверка сигурност на лица и носените от тях багажи и вещи. За постигане на целите на обучението, съдържанието на включените теми е съобразено със специфичните потребности за знания и умения на курсистите от целевата група.

Стремежът на програмата е да предостави максимална информация на курсистите, относно самоделните взривни устройства (СВУ) и техните компоненти, взривоопасни материали и други опасни предмети, с които може да се причини смърт, нараняване или сериозно увреждане на имущество или околна среда. 
Да се обърне специално внимание на възможностите за укриването на СВУ или други опасни  предмети, както и използваните методи за подобряване на разкриваемостта.
В тази връзка са предвидени и часове за практически занимания, включващи демонстрации и ролеви игри.
Хорариум:16 учебни часа
Цена на обучението: 250.00 лв. без ДДС за един обучаем
Обученията ни за работа с рентген  – дават на служителите Ви практическия опит, от който те се нуждаят, в различни области, включително анализ на изображението при сканиране на товари, проверка на багаж и палети, радиационна защита и оперативно обучение. Проверка на лица и багажи.
Това обучение запознава обучаемите с широк спектър опасни предмети и начините за тяхното разпознаване. Те включват експлозиви, огнестрелни оръжия, ножове и оръжия за бойни изкуства и забранени предмети. Обучението след това се адаптира в зависимост от конкретните умения, необходими на вашите служители. Нашето  обучение предоставя практически опит и компетентност на различни нива, при проверката на лица и багажи.
Свържете се с нас, за да научите как нашите обучения могат да повишат знанията на служителите Ви.