Курс „Охранители“

Обучение с ваучери
август 1, 2017
Курс „Проверка на лица и багажи“
август 2, 2017

„Охранител" и „Ръководител на охранителна дейност"

Хорариум: 30 учебни часа

Цена на курса: 120лв.

Документ за завършване: Удостоверение

Учебната програма включва подготовка по модулите:

1.Правна подготовка

2.Права и задължения на охранителите

3.Отношения с гражданите

4.Лична защита

5.Долекарска помощ.

Необходими документи за записване:

копие на лична карта

копие от диплома за завършено

образователно равнище

медицинско свидетелство, че професията не е противопоказна за обучаемото лице

1 бр. снимка паспортен формат