Обучение с ваучери

Конферентни зали и офиси под наем
юли 27, 2017
Курс „Охранители“
август 2, 2017

Обучение с ваучери


Какво е важно да знаете за Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“?

1.Същност и възможности Министерството на труда и социалната политика в качеството си на Управляващ орган по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., обяви процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-1.016 „Ваучери за заети лица“. Конкретен бенефициент по процедурата е Агенция по заетостта. Целта е чрез предоставяне на безвъзмездна финансова помощ да се повиши квалификацията на заетите лица в България, които са на трудов договор в предприятия, извън държавната администрация и са със средна или по-ниска степен на образование. След преминаването на обучения целевата група ще има възможност за по-улеснена адаптация към условията на труд и съответно за подобряване качеството на своя живот и кариерното развитие на участващите.
 • Средствата отпуснати по схемата „Ваучери за заети лица“ е 50 млн. лева.
 • 54 хиляди заети българи със средно и по-ниско образование ще имат достъп до европейските средства за обучение в следващите три години по:
  • ключови компетентности: дигитално и  обучение по чужди езици;
  • професионално обучение: професии и специалности и по част от професии и специалности;
 • Достъп до ваучерите няма да имат работещите с висше образование.
 • Кандидатите със средно и по-ниско образование трябва да осигурят и съфинансиране в размер на 15 % от стойността на обучението /чл. 5ал.3 от 280ПМС от 2015 г./
 • Не се допуска провеждане на дистанционно обучение, а само присъствено.
 • За обучение ще се записват само заети лица, които не са се възползвали от професионално и езиково обучение по програмите „Аз мога“ и „Аз мога повече“.
 • Най скъпият ваучер от 1800 лева отново ще се дава за обучение за професионална квалификация- трета степен /960 часа/, 1200 лева за професионална квалификация – втора степен /660 часа/, 600 лева за професионална квалификация – първа степен /300 часа/  и 700 лева за езиковите обучения /300часа/.
 
 1. За Ваше улеснение предлагаме на Вашето внимание професиите и ключовите компетентности по които можете да кандидатствате при нас:
Професионално обучение
№ по ред Професия Код, съгласно СППОО Специалност Код, съгласно СППОО Часове
1. Графичен Дизайнер 213070 Графичен дизайн   2130701 960
2.   Оперативен счетоводител 344030 Оперативно счетоводство 3440301 960
3. Сътрудник в бизнес услуги 345040 Бизнес услуги 3450401 960
4. Сътрудник в малък и среден бизнес 345050 Малък и среден бизнес 3450501 660
5. Касиер 345060 Касиер 3450601 300
6. Офис мениджър 346010 Бизнес администрация 3460101 960
7. Офис секретар 346020 Административно обслужване 3460201 660
8. Икономист 345120 Икономика и мениджмънт 3451204   960
9. Електротехник 522010 Електрически машини и апарати 5220101 960
10. Електротехник 522010 Електрически инсталации 5220109 960
11. Електромонтьор 522010 Електрически инсталации 5220210 660
12. Електромонтьор 522010 Електроенергетика 5220212 660
13. Техник –озеленител 622010 Цветарство 6220101 960
14. Техник –озеленител 622010 Парково строителство и озеленяване 6220102 960
15. Озеленител 622020 Цветарство 6220201 660
16. Озеленител 622020 Парково строителство и озеленяване 6220202 660
17. Работник в озеленяването 622030 Озеленяване и цветарство 6220301 300
   Ключови компетентности
№ по ред Ключова компетентност Наименование на обучението Часове
1. Общуване на чужди езици Английски език А1,А2,В1 300
2. Общуване на чужди езици Английски език А2,В1,В2 300
3. Дигитална компетентност Работа с електронни таблици 45
4. Дигитална компетентност Търсене на информация в Интернет и сигурност на информацията 45
5. Дигитална компетентност   Начално компютърно обучение 45
6. Дигитална компетентност   Основи на цифровите медии 45
7. Дигитална компетентност   Работа с бази данни 45
8. Дигитална компетентност Работа с основни Текстообработващи програми 45
9. Дигитална компетентност   Работа със специализиран софтуер
 
 • Ще се радваме да изберете нас, защото ние имаме богат опит и традиции в организирането и провеждането на курсове по професии и ключови компетентности.
 • За допълнителна информация и повече подробности се обръщайте на следните имейл адреси:
cpofnts@gmail.com
kvvo@fnts.bg
Директор на ЦПО при ФНТС: 
Тел.0878703618

   

Благодарим Ви, че избрахте нас!