Курс „Презентационни умения, правоговор и реторика“ ще се проведе на 03.09.2020г.

Курс „Майстор по ремонт и реставрация на оръжие“ ще се проведе на 18.09.2020г.
юли 27, 2017
Курс „Дигитална компетентност“
юли 27, 2017

Презентационни умения, правоговор и реторика

Независимо дали сте начинаещ в публичното говорене и бизнес представяне или търсите възможност за подобряване на говора си и на съществуващите умения, ние Ви предлагаме обучението,  което ще Ви помогне да се изразявате правилно  и да засили вашата харизма чрез представянето Ви.

 

АНОТАЦИЯ И ЦЕЛИ НА КУРСА

Курсът се състои от 16 академични часа, които представляват различни форми на учебна натовареност насочени към:.
  • Основните елементи и похвати на “живото слово”, като задължителен елемент в комуникационния процес.
  • Обучаемите ще могат сами да оценяват и контролират работата на говорния си апарат и речта си.
  • Обучаемите ще придобият основна и трайна нагласа за творческа интерпретация на поставените професионални задачи.
   

             КОМПЕТЕНЦИИ:

            Успешно завършилите курса обучаеми  ще знаят положителните и отрицателни ефекти при използването словото и речта си в работата, както и при представяне пред публика. Основни теми в курса:

Основни изсквания за Правоговор. Дикция. Реторично-театрални елементи и форми на общуване. Вербални и невербални жестове и тяхното съчетаване. Премахване на диалекти и жаргон. Артикулация – гласово-говорни неблагополучия. Общуване. Словесно действие. Слово – жест. Говорен апарат и гласообразуване. Дишане (фонационно). Конотация и денотация – синтагма и парадигма на текста. Звукови закони в речта (фонетика). Акустични регистри на гласа (резонатори). Интонация и нейните елементи. Внимание, доверие и внушение – психологически аспект. Ударение в думата и изречението.Темпо-ритъм. Комуникация. Мислообразуване. Сугестия. Реторика и масови комуникации.

Представяне пред публика.        

Успешно завършилите курса обучаеми ще могат спокойно и уверено да представят презентациите си пред публика, да говорят правилно използвайки основните правила в правоговора, да премахнат диалекти в говора си, да овладеят притеснението за говорене пред аудитория.

Преподавателите ни преподават правоговор и сценична реч в Националната академия за театрално и филмово изкуство "Кр. Сарафов" – София.

Курсът се провежда два пъти в седмицата след работно време.

Цена на курса – 250.00лв.