Курс „Валутен Касиер“ ще се проведе на 24.09.2020г.

Курс „Оперативно счетоводство“ ще се проведе на 11.09.2020г.
юли 27, 2017
Курс „Майстор по ремонт и реставрация на оръжие“ ще се проведе на 18.09.2020г.
юли 27, 2017

Курс за Валутни касиери

Учебна програма
 • Отчитане обмяната на банкноти и монети в лева и във валута.
 • Същност на валутата и видове валути(евро, американски  долар,
 • британска лира, швейцарски франк, шведска крона и норвежка  крона);
 • Защитни елементи в банкнотите- холограмна лента, осигурителна нишка,регистър преглед,воден знак и релеф.
 • Дизайн на валутите;
 • Валутни курсове: същност, видове курсове и съкратени означения на валутите;
 • Технически средства за разпознаване на фалшиви банкноти-детектори и тестери;
 • Основни дейности, свързани с отчитането и обмяната на парични средства в лева и валута;
 • Съставяне на първични счетоводни документи: приходен касов ордер в лева и във валута, вносна бележка, преводно нареждане и нареждане разписка.
 • Касови валутни операции-изкупуване, продажба и арбитраж на чуждестранна валута;
 • Осчетоводяване на валутни операции;
 • Нормативна уредба за касова дейност;
 • Хорариум 16 учебни часа;
 • Цена: 250.00 лв.