Курс „Графичен дизайн“ ще се проведе на 13.09.2020г.

Конферентни зали и офиси под наем
юли 25, 2017

НАЧАЛО НА КУРСА: 30 март 2019г. - дистанционно обучение

Само при нас УНИВЕРСИТЕТСКИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ. Курсът цели реализирането на напълно завършено и обхватно обучение по графичен дизайн. Множеството софтуерни продукти, който се изучават в курса ще Ви предоставят необходимия набор от инструменти за необходими за създаване на модерни и атрактивни рекламни и комуникационни елементи в различни печатни и дигитални формати. Теоретичните модули имат за цел да Ви предоставят и формират у Вас необходимите компетенции и знания в сферата на рисуването, визуалните изкуства, графичния дизайн и графичните техники и печатни технологии. Моделът на провеждане на курса е съчетание между теоретични занятия и практически тренинги под прякото ръководство на преподавателя.

Курсът е проектиран и разработен както за начинаещи обучаеми, които нямат никакви познания и опит в областта на Графичния дизайн, така и за курсисти, които желаят да надградят вече натрупани умения и знания по Графичен дизайн и да получат международно признато свидетелство за професионална квалификация.


Модулите към курс Графичен дизайн са:

 • История на изкуството, рисуване, композиция и перспектива
 1. История на изкуството. Произход, основи, развитие.
 2. Рисуване с молив
 3. Рисуване с четка
 4. Видове композиция. Основи
 5. Перспектива и чертане
 • Графичен дизайн на печатни продукти
 1. Основи не печата
 2. Задължителни правила в предпечата и печата
 3. Видове печатни продукти
 4. Програми за изработка на печатни издания
 5. Необходими познания за изработка на печатни издания
 • Adobe Photoshop
 1. Въведение в софтуера. Потребителски интерфейс
 2. Растерна графика. Основи
 3. Векторна графика.
 4. Основни инструменти на Photoshop
 5. Обработка на изображения
 6. Ефекти на изображения
 7. Работа със слоеве
 8. Файлови разширения и понятия свързани с тях
 9. Pen Tool и чертане на основни фигури
 10. Дизайн на професионални проекти
 • Adobe Illustrator
 1. Въведение в Adobe Illustrator
 2. Особености на векторната графика
 3. Работа с линии и криви
 4. Pen Tool и работа с него
 5. Векторни и растерни ефекти
 6. Предпечатна подготовка на файлове
 7. Работа със слоеве и артбордове
 8. Рядко използвани инструменти
 9. Обобщение и дизайн на професионални проекти
 • Adobe InDesign
 1. Основи на печата и предпечата
 2. Какво е InDesign. Потребителски интерфейс
 3. Разлики между програмта и другия софтуер на Adobe
 4. Работа с програмта. Основни инструменти
 5. Векторни и растерни ефекти
 6. Предпечатна подготовка на файлове
 7. Работа със слоеве, страници и мастър страници
 8. Обектни и параграфни стилове
 9. Preflight и Export
 • CorelDRAW
 1. Въведение в Corel
 2. Предимства и недостатъци на програмата
 3. Работа с линии и криви
 4. Векторни и растерни ефекти
 5. Свързани програми
 6. Работа със слоеве и обекти
 7. Обобщение и дизайн на професионални проекти
 • УЕБ Дизайн
 1. Какво е УЕБ и УЕБ Дизайн
 2. Модерното време и технологии в дизайна
 3. Програми за дизайн и създаване на страници
 4. Резолюция, размери, основни правила в УЕБ дизайна
 5. Предимства на УЕБ пред ПРИНТ дизайна
 6. Обобщение и дизайн на професионални проекти
 • Печатни машини и печатни технологии
 1. Основи на печата
 2. Видове печат
 3. Видове печатарски машини
 4. Особености на печатните технологии
 5. Цветност и печат

Начин на провеждане:

Дистанционно обучение

обучение от всяко място на света, свързано с Интернет в предпочитано за курсистите време. Дистанционното обучение е отлична възможност за провеждане на обучение на обучаеми/курсисти от цялата страна, както и българи обучаеми от други държави от Европа и Света.

Не се нуждаете от специализирана техника – необходим ви е само компютър/лаптоп, свързан към Глобалната мрежа!

Обучението се осъществява изцяло дистанционно в модерна онлайн базирана платформа за електронно обучение с множество онлайн обучителни видео ресурси, които се разкриват за Вас постепенно под прякото ръководство на преподавателя.

За всяка тема от модула се провеждат онлайн виртуални аудио и видео тренинг консултации в специализираната „Виртуална класна стая“, в която преподавателя споделя своя екран и обучаемите се запознават с работата с отделните приложения и инструменти.

Присъствено в комбинация с дистанционно обучение

Смесеният тип обучение или т.нар. Blended e-learning е най-модерните форми за обучение в съвременната динамична среда натоварена с разнородни професионални и лични ангажименти. При тази форма на обучение основното учебно съдържане е предоставено в платформата за електронно обучение, подпомагано от редица средства за комуникация. Най-важното такова средство е Виртуалната класна стая, в която ежеседмично се организират онлайн виртуални консултации с преподавател.

Присъствено обучение: 300 учебни часа

Обучаемите могат да запишат и отделни модули в присъствена или дистанционна форма.

Изисквания към кандидатите:

Навършени 18 години и придобито право за явяване на държавни зрелостни изпити за завършено средно образование или със завършено средно образование.

Курсовете се водят от високо квалифицирани преподаватели от ВУЗ и квалифицирани специалисти, работещи в сферата на счетоводството.

Курсистите разработват за всеки учебен предмет самостоятелна практическа задача и тест.

След приключване на обучението курсистите полагат Държавни изпити по теория и практика на професията. При успешно завършване получават легитимна диплома „Свидетелство за професионална квалификация“ обр. 3-54 на Министерството на науката и образованието, валидна за Р. България и Европейски съюз и придобиват професия „Графичен дизайнер“.


Цена на обучението:

 • 1400.00 лв. е-обучение

КУРСЪТ Е ИЗЦЯЛО С ПРАКТИЧЕСКА НАСОЧЕНОСТ , съобразен с последните изменения, допълнения и тенденции в сферата на Графичния дизайн.

vaucherizazaetilica
Доц. Д-р Димитър Димитров

Преподавател.

Виж повече

Иво Благоев

Преподавател.

Виж повече

Георги Благов

Преподавател по графичен дизайн.

Виж повече

Мартин Стойчев

Преподавател.

Виж повече

Иво Танчев

Преподавател.

Виж повече

Габриела Панчева

Преподавател.

Виж повече