ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ КЪМ ФНТС

(02) 989 33 79 Експерти Център за професионално обучение

(02) 987 6329, 0878 703618 Директор Център за професионално обучение

email: cpofnts@gmail.com

email: kvvo@fnts.bg

Адрес


ул. "Г.С.Раковски" №108


София, 1000


Свържете се с нас


Къде се намираме